Confirmació d'assistència

Com detectar i respondre davant la revelació de violència sexual en les diferents etapes vitals | VIRTUAL

Academia de Ciències Mèdiques


Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Data d'inici:
29/03/2023
Hora:
17:30
Data de fi:
29/03/2023
Data límit:
28/03/2023

Només places online
La data límit per enviar la confirmació ha estat superada.
Per qualsevol dubte o aclariment pot posar-se en contacte amb:
Aurea Moreno
scepc@academia.cat